Agroturystyka Gdów - Agromaja

O Gdowie


    Gmina Gdów położona jest w środkowej części województwa małopolskiego ok. 30 km od Krakowa  w powiecie wielickim. Obejmuje środkową część doliny Raby i przyległą południowo-wschodnią część Pogórza Wielickiego.

    O bardzo wczesnym zasiedleniu ziem naszego terenu świadczą zabytki archeologiczne pochodzące z paleolitu, mezoitu i epoki brązu. Udokumentowane zapisy historyczne wspominają, że Gdów oraz okoliczne wsie stanowiły własność dworu królewskiego i były administrowane przez różne dwory szlacheckie.

    Historia ziemi gdowskiej to splot ludzi i wydarzeń. Dopełnieniem atrakcyjności gminy jest Wieliczka z Kopalnią Soli jako jednego z najcenniejszych obiektów światowego dziedzictwa kultury i przyrody oraz królewski Kraków. W strefie podmiejskiej tych gigantów architektonicznych powstały kościoły, dworki, zabudowania chłopskie i wreszcie budynki współczesne. Historia ziemi gdowskiej to przede wszystkim ludzie. Na ziemi gdowskiej w Pierzchowie urodził się generał Jan Henryk Dąbrowski - twórca Legionów Polskich we Włoszech - usypano mu pamiątkowy kopiec.

    Wiek XX przysłał do naszej gminy na posługę kapłańska obecnego Ojca świętego Jana Pawła II, który jako kapłan Karol Wojtyła był w latach 1948 - 1949 wikariuszem w parafii Niegowić. Obecnie jest tam Jego pomnik oraz tablica pamiątkowa. Wybrał też naszą gminę Tadeusz Kantor - słynny na cały świat artysta, który wybudował sobie w Hucisku dom pracy twórczej. Zachwyciły Go zapewne przepiękne wzniesienia Pogórza Wielickiego oraz widoki na Beskidy. Obok Jego domu znajduje się pomnik - rzeźba w kształcie krzesła.